Taggarkiv: svensk kvalitet

Öppet hus – en möjlighet att lära av föredömen!

Glada Hudikgymnasiet mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013
Öppet hus – en möjlighet att lära av föredömen!

Datum: onsdagen 7 maj
Tid: Del 1: 9.30 – 11.30. Del 2: 12.15 – 14.15
Plats: Glada Hudikgymnasiet
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt
Anmälan: http://www.siq.se/Hudiksvall7maj.php

Mot världens bästa skola.
Glada Hudikgymnasiet mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet i samarbete med SIQ bjuder in till ”Öppet Hus” och kvalitetsseminarium, onsdagen den 7 maj.

Om någon hade sagt till oss när vi startade verksamheten 2006, att vi skulle bli ett nationellt föredöme och dessutom utsedda till ett av Sveriges bästa gymnasium, så skulle vi nog ha skakat på huvudet. 2009 fick vi utmärkelsen
Bättre Skola och 2013 Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Världsklass!
I utmärkelsen Svensk Kvalitet granskas verksamheter utifrån 7 huvudkriterier och 25 delkriterier där nivån bedöms på en skala från 1-7. Nivå 7 beskrivs som Världsklass och är i princip ouppnåelig.
Glada Hudikgymnasiet bedömdes ligga på nivå 7 på två delkriterier: Ledarskap för ständiga förbättringar och Medarbetarnas engagemang och delaktighet

Vår vision är att blir världens bästa skola och för oss betyder det att alltid sträva efter att bli lite bättre. Vi betraktar vår personal som den enskilt största och viktigaste resursen för vår verksamhet och det är därför extra roligt att vi når så högt på just ledarskap och att all personal på skolan får ett erkännande för sitt aldrig sinande engagemang.

Nu bjuder vi in till öppet hus där vi berättar om våra erfarenheter och hur vi arbetar med kvalité, kultur och värderingar för att nå vårt mål: Att skapa världens bästa skola med världens bästa lärare och elever. Du kommer också få svar på vad som krävs av organisationen för att ansöka om Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

För- och eftermiddagsprogram
Förmiddag 9.30 – 11.30
Vårt framgångsrecept

Introduktion av dagen
Lena Lingman, Rektor, Glada Hudikgymnasiet och
Anna de Geer, Kommunikationschef, SIQ

Utmärkelsen Svensk Kvalitet – Hur går utvärderingen till?
Anna de Geer, Kommunikationschef, SIQ

Vårt framgångsrecept – från styrdokument till kvalitetsarbete i praktiken
Lena Lingman, Rektor, Glada Hudikgymnasiet

Sambandet mellan värderingar, mål, processer och resultat
Lena Lingman, Rektor, Glada Hudikgymnasiet

Rundvandring och samtal med lärare och elever

Lunch och underhållning
Våra elever underhåller.

Eftermiddag 12.15 –14.15 Vår väg mot framgång

Vår verksamhetshandbok innehåller styrkort baserade på skolans mål och värderingar samt nationella mål och det vi själva ser som de viktigaste framgångsfaktorerna. Den ligger också till grund för all strategisk utveckling av skolan. Vi har arenor, arbetssätt och mätmetoder och genomför kontinuerliga utvärderingar och förbättringar med tydliga ansvarsfördelningar.

Under eftermiddagen fördjupar vi oss i hur vi arbetar praktiskt med utgångspunkt från vår verksamhets-handboks huvudområden:
1. Vision, mål och värderingar
2. Våra framgångsfaktorer
3. Medarbetarnas delaktighet och
engagemang
4. Våra processer från strategier till handling
5. Våra arenor var, när och hur vi möter varandra

Lena Lingman, Rektor, Glada Hudikgymnasiet

INFO
Anmälan
Du kan anmäla dig till enbart förmiddagspasset eller till hela dagen. Om du bara är med på förmiddagen så behöver du också anmäla om du vill äta lunch.
Anmäl dig på: http://www.siq.se/Hudiksvall7maj.php

För dig som reser med tåg
Tiderna passar utmärkt för dig som vill åka tåg söderifrån. Tåg avgår från Sthlm kl 06.22 och är framme i Hudiksvall kl 9.01 där en buss hämtar på stationen. Tåg avgår sedan från Hudiksvall 14.58 och är framme i Stockholm kl 17.38.

För dig som kommer med bil
Vi ligger ca 6 km utanför Hudiksvall, 200 meter från E4. Järvsöfaks väg 130, 824 94 Hudiksvall
Våra koordinater är:
RT90: X: 6852101, Y: 1569620 WGS84: Lat N 61° 46 “ 35” Lon E 17° 7” 26”, Decimal: 61.7765, 17.1241

Stanna över natten
Vi har ett avtal med Stadshotellet som ger dig ett rabatterat pris.
Du bokar på telefon 0650-150 60. Tala om att du ska till oss.

Välkommen

Vi är nominerade till kvalitetsutmärkelsen, Svensk Kvalitet 2013

Glada Hudikgymnasiet är nominerade till Sveriges mest prestigefyllda Kvalitetsutmärkelse, Svensk Kvalitet 2013

Glada Hudikgymnasiet är nominerade till utmärkelsen Svensk Kvalité som delas ut av SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling. Redan 2009 fick skolan utmärkelsen ”Bättre Skola” som är ett samarbete mellan SIQ och Skolverket.

Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrikt kvalitetsarbete inom organisationer. Den fokuserar på att finna goda förebilder både bland privata och offentliga organisationer. Förutom Glada Hudikgymnasiet är Bäckaskolan i Gnosjö, HSB Östergötland, MTR Stockholm AB och Landstinget i Jönköpings Län, nominerade.

”De fem nominerade som nu går vidare till den slutliga utvärderingen är goda föredömen för organisationer som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Med olika bakgrund och erfarenhet visar de på vikten att arbeta med ständiga förbättringar och att alltid sätta kundernas behov i fokus”, förklarar Jerry Karlsson VD för SIQ.

Beslutet av nomineringarna grundas på utvärderingen av de skriftliga underlag som de fem organisationerna lämnat in. Efter att ha besökt respektive organisation kommer Domarkommittén presentera den slutliga utvärderingen.

”Vi är mycket glada över att ha gått vidare i utmärkelsen Svensk Kvalitè. Vi startade vår gymnasieskola 2006 för att vi ville bli världens bästa skola, något som fortfarande är vår vision. Vårt systematiska kvalitetsarbete har hjälpt oss att nå de mål vi satt upp för verksamheten – Att våra elever ska nå höga akademiska resultat och att de trivs och känner sig trygga i skolan. Vi har alltid sökt efter och välkomnat oberoende granskningar då det är bra tillfällen för oss att syna verksamheten i sömmarna och ta reda på om vi är på rätt väg mot vår vision.”
Anita Westerberg, VD för Glada Hudikgymnasiet

Domarkommittén kommer att offentliggöra namnet på mottagare av Utmärkelsen 2013 den 4 december. Utmärkelsen 2013 delas sedan ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid särskild ceremoni i början på år 2014.

Om Glada Hudikskolan och Glada Hudikgymnasiet
Glada Hudikskolan och Glada Hudikgymnasiet bygger på en idé om unga människors utveckling och en tro på framtiden. Vår vision är att skapa världens bästa skola med världens bästa lärare och elever.
Idag är vi 460 elever och närmare femtio lärare och personal. Vår gymnasieskola ett nationellt föredöme och utsedd till en av Sveriges bästa skolor genom en anmärkningsfri rapport av Skolinspektionen och SIQs utmärkelse; Bättre skola 2009.

För mer information, kontakta:
Anita Westerberg, VD, Mobil: 070 372 85 58, 0650-541 540, anita.westerberg@gladahudikgymnasiet.se

SIQ
Jerry Karlsson, Verkställande direktör Tel + 46 (0) 31 723 17 06
jk@siq.se

Till SiQs hemsida