SJUKANMÄLAN

Anmälningstider

Vardagar mellan kl 08.00 – 08.50
Anmälan tas endast emot via telefon 0650- 541 530

Omyndig elev

Målsman anmäler sjukfrånvaro för varje dag eleven är sjuk. Om anmälan inte görs dagligen räknas frånvaro som ogiltig.

Myndig elev

Enligt avtal fortsätter målsman anmäla sjukfrånvaro för varje dag eleven är sjuk. Om anmälan inte görs dagligen räknas frånvaron som ogiltig.