BRAND

Brandlarmet tjuter!

Lämna lokalen omedelbart via närmaste nödutgång.

Samlingsplats

På torget bakom ”Bosse”-statyn vid butiken Ombonat.

Kom ihåg att ställ dig i led tillsammans med klassen/gruppen och läraren du var med när larmet gick. Vid samlingsplatsen bör du se dig runt efter saknade kompisar