Ansök

Du söker till Hudikgymnasiet via nätet på samma sätt som till alla andra skolor. Du hittar de ansökningskoder du behöver längre ner på den här sidan. Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du behöver mer information om hur du gör ditt val till gymnasiet. När det handlar om möjligheterna att komma in på någon av våra utbildningar så gäller samma regler som på alla gymnasieskolor, det vill säga att om fler söker än det finns platser så används betygen från årskurs 9 som urval.

Klicka på knappen för att söka direkt.

Ansök här!
 • 15 januari

 • 9 februari

  Gymnasievalet stängs

  Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger kl. 16.00.

 • Vecka 15

  Preliminärt besked

  Vecka 15 – Preliminär antagning. Besked visas på webben.

 • 15 april - 8 maj

  Omvalsperioden

  Vecka 16 – Webben öppnar för ev. ändringsval. Du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.
  8 maj – Sista dag för ändringsval, webben stänger kl 16.00.

 • 1 juli

  Slutlig antagning

  Slutlig antagning klar. Resultatet visas på webben.

Ansökningskoder
EKEkonomi
SASamhälle
ESMUSMusik
ESEST1Grafisk design
ESEST2Ljud- och studioteknik
BFBarn och fritid
IMVIMV – programinriktat val

Behörighet

Yrkesprogram – Barn och fritid (BF)

För att söka vårt yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Högskoleförberedande program – Samhällsvetenskaps-, ekonomi- och estetiska programmet.

För att söka våra högskoleförberedande program, krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.

IMV – Programinriktat val

På skolan finns ett begränsat antal IMV-platser på samtliga program. För att antas krävs att du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska samt minst fyra andra ämnen eller svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen. Om du antas som IMV-elev till Hudikgymnasiet innebär det att du läser upp betyg som fattas samtidigt som du deltar i programmet med alla andra elever med målet att avsluta din gymnasieutbildning inom 3 år.

När du söker IMV måste du också ange vilket nationellt program du är intresserad av.

Undantag från krav på godkänt betyg i Engelska

Det finns ett undantag för behörighet till högskoleförberedande och yrkesförberedande program där eleven inte har minst betyg E i Engelska. För att undantag ska gälla ska eleven inte ha haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av sin grundskoletid. I propositionen om en ny skollag anges att detta kan vara elever som nyligen anlänt till Sverige från ett land där engelska inte förekommit i skolundervisningen i någon större utsträckning men det kan också avse elever som av andra skäl inte kunnat delta i engelskundervisning i Sverige eller utomlands. Villkoret är dock att eleven bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.