Elevhälsan på Hudikgymnasiet

Elevhälsan är en grupp specialistkompetenser som stödjer och utför de specialpedagogiska, psykosociala och medicinska insatserna vilket lägger grunden för att alla elever skall ha förutsättningarna att må bra och nå goda resultat i skolan. På Hudikskolan finns tre heltidsanställda inom elevhälsan – skolsköterska, arbetsterapeut och kurator. De jobbar i team med tillgång till skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

Skolsköterska och medicinskt ledningsansvarig

Medicinska ansvaret för elevhälsans insats
Skicka e-post till Helene

Christin Nilsson

Christin Nilsson

Arbetsterapeut

Pedagogiska ansvaret för elevhälsans insats
Skicka e-post till Christin

My Westerberg

My Westerberg

Coach och kurator

Psykosociala ansvaret för elevhälsans insats
Skicka e-post till My

Martin Strömbergsson

Martin Strömbergsson

Kurator