Elevhälsan på Hudikgymnasiet

Elevhälsan är en grupp av spetskompetenser som genom att utbilda i och sprida kunskap om pedagogiska, psykosociala och medicinska basbehov lägger grunden för att alla elever skall ha förutsättningarna för att må bra och nå bra resultat i skolan. Elevhälsan på Hudikgymnasiet stödjer i sitt arbete alla elevers utveckling mot utbildningens mål och har i det individuellt riktade arbetet extra fokus på elever som är i behov av anpassningar och särskilt stöd.

Elevhälsan jobbar i första hand förebyggande på medicinskt, pedagogiskt och psykosocialt plan för att tillsammans med rektor och pedagoger skapa förutsättningar för basbehoven hos eleverna så att så många som möjligt kan delta i den ordinarie undervisningen och ha en skolgång där de mår bra och når bra akademiska resultat.

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

Skolsköterska och medicinskt ledningsansvarig

Medicinska ansvaret för elevhälsans insats
Skicka e-post till Helene

Christin Nilsson

Christin Nilsson

Arbetsterapeut

Pedagogiska ansvaret för elevhälsans insats
Skicka e-post till Christin

My Westerberg

My Westerberg

Coach och kurator

Psykosociala ansvaret för elevhälsans insats
Skicka e-post till My