NÄRVARO

Gilla att vara här på skolan!

Din närvaro har en direkt påverkan på ditt studieresultat och är därför mycket viktig för oss. Vi vill att du ska “bli den du är” och leva upp till din potential. När du är här i skolan har vi möjligheten att guida dig genom dina studier och ge dig den bästa möjliga utbildningen.

Ogiltig frånvaro är inget alternativ!

CSN skriver på sin hemsida: “All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Från och med den 1 januari 2012 ska skolan rapportera till CSN om du skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om du exempelvis reser bort på semester utan att skolan godkänt det. I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den ogiltiga frånvaron, exempelvis mobbning. Skolan kan då bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN. Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om frånvaron bedöms som giltig eller ogiltig.”