NÄRVARO

Gilla att vara här på skolan!

Din närvaro har en direkt påverkan på ditt studieresultat och är därför mycket viktig för oss. Vi vill att du ska “bli den du är” och leva upp till din potential. När du är här i skolan har vi möjligheten att guida dig genom dina studier och ge dig den bästa möjliga utbildningen.

Ogiltig frånvaro är inget alternativ

CSN skriver på sin hemsida:

”Det är skolan som bedömer vad som räknas som ogiltig frånvaro. Det kan till exempel vara att du vid upprepade tillfällen och utan giltig anledning

  • är frånvarande från lektioner
  • har sena ankomster
  • lämnar lektioner för tidigt.

Om du har upprepad ogiltig frånvaro på sammanlagt fyra timmar eller mer under en månad, kan skolan rapportera det till CSN.”