Värderingar

Hudikgymnasiet – nummer 1 på motivation

Hudikgymnasiet är inte en byggnad, det är en idé om unga människors utveckling. Vi har några grundläggande värderingar som bär upp den idén och som styr hur vi är och hur vi arbetar. Grunden är att alltid motivera. Människor är samtidigt olika. De har inte samma förutsättningar. Våra elever behöver därför motiveras på olika sätt. Att se och förstå det, är vår främsta styrka.

Vi har fått våra värderingar av de människor vi mött och den miljö vi befunnit oss i och vi är ofta beredda att försvara dessa hårt och envist. Våra värderingar är:

Bli den du är

Vi kommer att göra allt för att varje individ kan växa och utvecklas för att sträva efter och uppnå sin egen potential. Vi begär inte att någon skall uppfylla orealistiska förväntningar men hos oss skall var och en kunna bli allt det som man har förutsättningar att bli.

What goes around comes around

På vår skola möts människor varje dag. Var och en har ett ansvar för hur han eller hon bemöter andra. Genom sitt sätt att agera påverkar man hur andra agerar och därmed hur vår skola fungerar.

En spade är en spade

Hos oss nämner vi saker vid deras rätta namn. Vår energi är för värdefull för att vi skall slösa den på att prata förbi varandra eller tassa runt med halvsagda sanningar.

Ord är billiga – handling kostar

Man kan inte snacka sig ur en situation man handlat sig in i. Ibland är det lättare att säga något, än att faktiskt i handling göra det. I vår skola skall ord och handling följas åt.