Pedagogik

Pedagogiken är situations- och individanpassad. Vi tillämpar inga färdiga inlärningsmetoder som alltid gäller alla. Genom att alltid ta hänsyn till såväl situationen som den enskilde eleven, strävar vi efter att ta tillvara och utveckla varje elevs potential och maximera varje elevs motivation för att lyckas med sina studier.
Vår människosyn är genomgående positiv och förväntansfull. Lärare ska respektera sina elever liksom elever ska respektera sina lärare. Vi ser våra elever som våra medarbetare och de har mycket stort inflytande på sin egen skolgång men också i utvecklingen av hela skolan. Vi vet att inflytande över sin egen situation skapar motivation och engagemang för våra elever. De ser att deras åsikter spelar roll och att de, genom att uttrycka dem, kan påverka hur bra de trivs i skolan och vilka resultat de når.

Våra lärare

I den kompetensprofil vi använder vid rekrytering av nya lärare har vi, vid sidan av krav på ämneskompetens, också en hög kravnivå på de sökandes ledarskapskompetens, coachingkompetens och förmåga att motivera sina elever.
Vi satsar mycket på lärarnas fortbildning inom dessa områden. Hos oss är det viktigt att lärarna verkligen är chefer och ledare i sina klassrum och att de förstår att man först måste säkerställa en hög motivationsnivå om undervisningen ska få den effekt vi och våra elever eftersträvar.

Arbetsgivarperspektivet

Vi vill att vår skola i så stor utsträckning som möjligt ska spegla verkligheten utanför skolans väggar. Därför handlar vi ofta företagsmässigt och försöker skapa en produktiv stämning där alla jobbar för hela laget såväl som för sig själv. Vi hanterar konflikter och processer som vilka arbetsgivare som helst – som något som är nödvändigt för utveckling. Detta skapar trygga, orädda och motiverade elever som vet att det alltid finns någon att vända sig till om man behöver det men som också själva blir bra på att hantera olika konflikter och processer som uppstår i grupperna.

Skarpt läge

En viktig del av vår utbildning är att göra saker på riktigt med riktiga kunder eller publik. Våra elever har genom åren gjort loggor, hemsidor, filmer, affischer m.m. till många företag och organisationer i Hudiksvall. De har också anlitats som musiker och ansvarat för ljud- och ljusteknik på massor av arrangemang. Det är viktigt för oss att jobba i skarpa lägen tillsammans med näringslivet.

Motivations & ledarskapsutbildning

Oavsett vilket program man väljer på Hudikgymnasiet så kommer man att ha Ledarskap på schemat. Ledarskapsutbildningen syftar bland annat till att lära sig att leda sig själv, att leda andra, att hantera konflikter, att fatta beslut och att utvecklas personligen. När våra elever tar studenten har de genomgått ca 300 timmar ledarskapsutbildning, ett försprång som många av våra gamla elever beskriver att de är mycket tacksamma för. Vi jobbar också med teambuilding och åker på teamvecka en gång per år. Teamveckorna syftar till att svetsa samman gruppen av lärare och elever och är mycket uppskattade.