Pedagogik

Pedagogiken är situations- och individanpassad. Vi tillämpar inga färdiga inlärningsmetoder som alltid gäller alla. Genom att alltid ta hänsyn till såväl situationen som den enskilde eleven, strävar vi efter att ta tillvara och utveckla varje elevs potential och maximera varje elevs motivation för att lyckas med sina studier.
Vår människosyn är genomgående positiv och förväntansfull. Lärare ska respektera sina elever liksom elever ska respektera sina lärare. Vi ser våra elever som våra medarbetare och de har mycket stort inflytande på sin egen skolgång men också i utvecklingen av hela skolan. Vi vet att inflytande över sin egen situation skapar motivation och engagemang för våra elever. De ser att deras åsikter spelar roll och att de, genom att uttrycka dem, kan påverka hur bra de trivs i skolan och vilka resultat de når.

Våra lärare

I den kompetensprofil vi använder vid rekrytering av nya lärare har vi, vid sidan av krav på ämneskompetens, också en hög kravnivå på de sökandes ledarskapskompetens, coachingkompetens och förmåga att motivera sina elever.
Vi satsar mycket på lärarnas fortbildning inom dessa områden. Hos oss är det viktigt att lärarna verkligen är chefer och ledare i sina klassrum och att de förstår att man först måste säkerställa en hög motivationsnivå om undervisningen ska få den effekt vi och våra elever eftersträvar.

Arbetsgivarperspektivet

Vi vill att vår skola i så stor utsträckning som möjligt ska spegla verkligheten utanför skolans väggar. Därför handlar vi ofta företagsmässigt och försöker skapa en produktiv stämning där alla jobbar för hela laget såväl som för sig själv. Vi hanterar konflikter och processer som vilka arbetsgivare som helst – som något som är nödvändigt för utveckling. Detta skapar trygga, orädda och motiverade elever som vet att det alltid finns någon att vända sig till om man behöver det men som också själva blir bra på att hantera olika konflikter och processer som uppstår i grupperna.

Skarpt läge

En viktig del av vår utbildning är att göra saker på riktigt och med andra, utanför skolan. Det är motiverande. Vi gör produktioner och arrangemang till företag, organisationer och föreningar. Det kan vara allt från att producera en logotyp, spela på något event, hjälpa till med en undersökning eller ansvara för ljud och ljus vid en konsert. När vi samarbetar med externa kunder så blir vinsten av att göra ett bra jobb extra tydlig för eleverna och så mycket roligare. Det motiverar också våra elever att hålla deadlines och att leverera det man sagt att man ska göra. Något de sedan har nytta av i allt skolarbete och i livet.

Motivations & ledarskapsutbildningen

Alla elever på Hudikgymnasiet genomgår vår Motivations & ledarskapsutbildning. När du tagit studenten hos oss kommer du därför att ha kunskaper med dig som ger ett försprång i arbetslivet. I utbildningen lär du dig om konflikthantering, grupprocesser, om att ge och ta konstruktiv feedback, hur man motiverar sig själv och andra och mycket annat. Genom Motivations & ledarskapsutbildningen får du en ökad förmåga att förstå dig själv och din omgivning. Unika kunskaper som kommer att göra dig till bra ledare för dig själva och för andra.