COVID-19

På den här sidan finns Hudikgymnasiets riktlinjer och övrig information som gäller under tiden för coronavirusets spridning och påverkan.

[senast uppdaterad 2022-01-10]

Vi följer pandemins utveckling noga och är förberedda att snabbt anpassa oss efter förändringar utifrån lokal smittspridning eller förändrade rekommendationer. Vi följer därutöver de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger. Då riktlinjer ändras och uppdateras löpande från regionala och nationella myndigheter ber vi dig hålla dig uppdaterad på dessa, du finner flera nyttiga länkar längst ned på denna sida.

Undervisningen bedrivs på plats i gymnasiets lokaler. För att undvika trängsel och minimera risken för smittspridning har vi bland annat anpassat tider och tillgång till utrymmen under raster.

Därtill ber vi alla elever och personal att:
– Vid ankomst till gymnasiet använda den handsprit som finns placerad i entrén.
– Använda handspriten som finns vid lunchbuffén.
– Tvätta händerna ofta och noggrant, att använda handspriten som finns i klassrummen, att hålla avstånd till andra och att hjälpa varandra att skapa en trygg miljö.

Allmänna riktlinjer
För att minimera risken för smitta uppmanas alla elever och medarbetare med symtom, även lindriga, att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Varje elev/vårdnadshavare har ett ansvar att följa de allmänna rekommendationerna som finns för att minimera risken för smittspridning:  att vaccinera sig, att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om man upplever symtom. Om du varit i nära kontakt med någon som har covid-19 kan du behöva studera hemma en kortare tid för att säkerställa att du inte utvecklar symtom – innan du återvänder till undervisning på plats i skolan.

Svar på många frågor om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan också ringa 11313, det nationella informationsnumret. Tror du att du kan ha smittats och visar symtom, ring sjukvårdsrådgivningen 1177 innan du fysiskt söker hjälp. Om du har frågor eller vill komma i kontakt med Hudikgymnasiet angående covid-19 kontaktar du rektor Lena Lingman på 070-252 48 39

Nyttiga länkar
Krisinformation
Folkhälsomyndigheten
1177 vårdguiden
Hudiksvalls kommun
MSB
Skolverket
UD reseinformation
EU:s smittskyddsmyndighet
Världshälsoorganisationen WHO