COVID-19

På den här sidan finns Hudikgymnasiets riktlinjer och övrig information som gäller under tiden för coronavirusets spridning och påverkan.

[senast uppdaterad 2020-05-17]

Vi följer utvecklingen via våra myndigheter angående coronaviruset och vårt förhållningssätt är att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger. Då riktlinjer ändras och uppdateras löpande från regionala och nationella myndigheter ber vi dig hålla dig uppdaterad på dessa, du finner flera nyttiga länkar längst ned på denna sida.

På Hudikgymnasiet studerar eleverna just nu viss del av veckan på plats och viss del på distans. Eleverna får information om sitt individuella schema via schoolsoft och Teams.

Många elever upplever att de kan jobba bra under distans och presterar fortsatt bra i sina studier. Några elever känner en rädsla för hur det ska bli och kanske en viss uppgivenhet. Någon som haft distansundervisning tidigare kan ha dåliga erfarenheter av det men då är det viktigt att titta på ens förutsättningar och rutiner.  Fundera på vilka fallgropar som finns och vilka störningsmoment som kan uppstå hemma och eliminera dem så gott det går. Det är viktigt att alla elever och vårdnadshavare tar sitt ansvar för att man håller en studietakt som gör att vi inte tappar onödig tid och elevernas lärande blir lidande. Om alla tar sitt ansvar, gör alla uppgifter och följer alla instruktioner från skolan så minskar vi den tid vi måste ta igen när eleverna kommer tillbaka till skolan.

Undervisning på skolan
Alla elever har delar av sin undervisning på plats i skolan. Lärarna meddelar eleverna i god tid om vilka dagar de förväntas komma till skolan. Alla elever med symtom eller med familjemedlemmar som konstaterats smittade med Covid-19 stannar vid sådana tillfällen självklart hemma även under perioden för kombinerad när- och distansundervisning.

Stöd till vårdnadshavare
Under perioden av distansundervisning i fjol jobbade vi mycket på att säkerställa kvalitén på undervisningen så att den ger eleverna det de behöver och har rätt till. Vi har lärt oss mycket av den tiden och är väl förberedda för att undervisa på distans men för att alla elever ska få det stöd de behöver och kunna klara av distansstudier behöver vårdnadshavare jobba tillsammans med sina barn för att skapa förutsättningar för ett bra lärande. Skolverket har tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) tagit fram ett stödmaterial för vårdnadshavare som har barn som studerar på distans. På sidan skolahemma.se finns också ytterligare tips och råd. Jag vill trycka lite extra på vikten av att behålla rutiner såsom att kliva upp i tid, äta frukost och ha en bra plats att studera vid där man får arbetsro. Det blir mycket tid vid skärmen och det är därför extra viktigt att balansera dagen med fysisk aktivitet och återhämtning från den digitala världen.

Svar på många frågor om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan också ringa 11313, det nationella informationsnumret. Tror du att du kan ha smittats och visar symtom, ring sjukvårdsrådgivningen 1177 innan du fysiskt söker hjälp. Om du har frågor eller vill komma i kontakt med Hudikgymnasiet angående covid-19 kontaktar du rektor Lena Lingman på 070-252 48 39

Nyttiga länkar
Folkhälsomyndigheten
1177 vårdguiden
Hudiksvalls kommun
Krisinformation
MSB
Skolverket
UD reseinformation
EU:s smittskyddsmyndighet
Världshälsoorganisationen WHO