COVID-19

På den här sidan finns Hudikgymnasiets riktlinjer och övrig information som gäller under tiden för coronavirusets spridning och påverkan.

[senast uppdaterad 2020-11-18]

Regeringen har fattat ett beslut som gör det möjligt för gymnasieskolor att kombinera undervisning i skolans lokaler med distansundervisning om det behövs för att skolan ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. På Hudikgymnasiet har vi utifrån det fattat beslut om att tills vidare genomföra delar av utbildningen på distans. Information om detta har skickats till alla elever och vårdnadshavare, är du osäker på vad som gäller – hör av dig till oss.

Vi följer utvecklingen via våra myndigheter angående coronaviruset och vårt förhållningssätt är att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger. Då riktlinjer ändras och uppdateras löpande från regionala och nationella myndigheter ber vi dig hålla dig uppdaterad på dessa, du finner flera nyttiga länkar längst ned på denna sida. För att skapa en så säker tillvaro som möjligt på skolan behöver vi ta ett gemensamt ansvar. Ansvaret och bedömningen om en elev skall gå till skolan eller inte ligger hos elev och vårdnadshavare. Varje elev/vårdnadshavare och personal har ett ansvar att följa de allmänna rekommendationerna som finns för att minimera risken för smittspridning:  att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om man upplever symtom.


Riktlinjer
För att minimera risken för smitta råder ett antal riktlinjer på Hudikgymnasiet.

Alla elever och personal skall
– Vid ankomst till gymnasiet använda den handsprit som finns placerad i entrén.
– Använda handspriten som finns vid lunchbuffén.
– Tvätta händerna ofta och noggrant, att använda handspriten som finns i klassrummen, att hålla avstånd till andra i så stor utsträckning som det är möjligt och att hjälpa varandra att skapa en trygg miljö.

Vid symtom
Om du testats positiv för covid-19
– Om testet visar att man har covid-19 kan återgång till skola ske om man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. Kontakta skolan i ett sådant fall.

Om du testats negativ för covid-19
– Om testet visar att man inte har covid-19 kan återgång till skola ske när man är frisk och allmäntillståndet tillåter.

Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testats
– Behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till skola kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Om någon i familjen är konstaterad med covid-19 smitta
– Gymnasieelever omfattas normalt av förhållningsregler från vården i dessa fall. Reglerna innebär att man stannar hemma i sju dagar från det datum då familjemedlemmen testat positivt. Kontakta skolan i ett sådant fall.

Svar på många frågor om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan också ringa 11313, det nationella informationsnumret. Tror du att du kan ha smittats och visar symtom, ring sjukvårdsrådgivningen 1177 innan du fysiskt söker hjälp. Om du har frågor eller vill komma i kontakt med Hudikgymnasiet angående covid-19 kontaktar du rektor Lena Lingman på 070-252 48 39

Nyttiga länkar
Folkhälsomyndigheten
1177 vårdguiden
Hudiksvalls kommun
Krisinformation
MSB
Skolverket
UD reseinformation
EU:s smittskyddsmyndighet
Världshälsoorganisationen WHO