Vi blir Hudikgymnasiet, på gågatan – mitt i centrum

Hudikskolans grundskola behöver mer plats och Hudikgymnasiets elever har uttryckt önskemål om att gå på en skola, mer centralt. Samtidigt får vi större möjligheter till verklighetsbaserade elevprojekt i samarbete med företag och organisationer. Det är bakgrunden till att Hudikgymnasiet flyttar till centrala Hudiksvall.

Vi har under en tid sett kön till vår grundskola växa och befinner oss nu i ett skede där vi har möjlighet att hitta en positiv lösning för alla, säger rektor Lena Lingman.

Vi passar också på att byta namn till Hudikgymnasiet – detta för att förtydliga och renodla vårt varumärke och vår identitet som gymnasieskola.
Vill man söka till skolan höstterminen 2015, kan man göra det, redan nu.

Föräldramöte onsdag 26 augusti

Föräldramöte onsdag 26 augusti!

Föräldrar till ÅK 1 elever – 18.00-ca.19.30

Föräldrar till ÅK 2 och 3 elever – 18.45-ca. 19.30

Meddela gärna coachen under första veckan om ni kan eller inte kan närvara.

Varmt välkommen!