Alla elever på Hudikgymnasiet genomgår vår ledarskapsutbildning. Detta innebär att alla våra elever genomgår vår ledarskapsutbildning både teoretiskt och praktiskt. Bland annat lär man sig att arbeta självständigt i projektform och planera sitt arbete – att leda sig själv och andra mot uppsatta mål samt får en ökad förmåga att möta motgångar.

Detta görs både på individ- och gruppnivå.

På vägen lär sig våra elever om grupprocesser, konflikthantering, om att ge och ta konstruktiv feedback, hur man motiverar sig själv och andra, och mycket annat.

Syftet med detta är att förbereda våra elever för en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på egen initiativkraft och förmåga att leverera resultat. Vi är övertygade om att detta är ett bra sätt att förbereda våra elever för framtidens moderna arbetsplatser.