Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning fritid och hälsa

För dig som vill jobba med människor och med att organisera och att leda andra. Programmet passar både dig som vill jobba med barn och ungdomar och dig som vill jobba med träning, hälsa och friluftsliv. Du behöver bara välja till en kurs så får du högskolebehörighet och kan läsa vidare efter gymnasiet. Som Barn- och fritidselev på Hudikgymnasiet har du flera praktiska kurser såsom Naturguidning och Aktiviteter och upplevelser och du har 15 veckor praktik under din utbildning.

Exempel på yrken

Arrangör, Eventkoordinator, Projektledare, Idrottsplatspersonal, Aktivitetsledare, Barn- och ungdomsledare, Idrottsledare, Lärare, Hälsopedagog, Guide, Konferensvärd

15 veckors praktik

Ett viktigt inslag i utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet – APL. Det betyder att du under 15 veckor kommer att praktisera på en eller flera arbetsplatser. Det kommer att utveckla dina yrkeskunskaper och du får en inblick i den bransch du har valt. Det är bra för att skapa kontakter och nätverka inom yrket samtidigt som du får testa dina kunskaper.

Idrottsspecialisering!

Detta program kan du kombinera med vårt nya upplägg Idrottspecialisering. Upplägget innebär att du läser kurserna  Idrottsspecialisering 1 och 2 som individuellt val och inom din idrott. I praktiken betyder det att ett antal timmar i veckan av lektionstid läggs på träning i din idrott under hela din gymnasietid. Hör av dig till oss för att få veta mer!

Motivations & ledarskapsutbildningen

Alla elever på Hudikgymnasiet genomgår vår Motivations & ledarskapsutbildning. När du tagit studenten hos oss kommer du därför att ha kunskaper med dig som ger ett försprång i arbetslivet. I utbildningen lär du dig om konflikthantering, grupprocesser, om att ge och ta konstruktiv feedback, hur man motiverar sig själv och andra och mycket annat. Genom Motivations & ledarskapsutbildningen får du en ökad förmåga att förstå dig själv och din omgivning. Unika kunskaper som kommer att göra dig till bra ledare för dig själva och för andra.