Organisation

En tydlig struktur och bra organisation är en förutsättning för att skapa en bra och motiverande miljö på skolan. Detta är också ett led i vår strävan att förbereda eleverna för en arbetsmarknad som kräver att de kan hantera rutiner.

Så här skapar vi bra struktur

 • Storleken

  Hudikgymnasiet är en liten skola vilket innebär att vi kan ägna mycket tid åt individen men också att vi lätt kan samla hela klassen/skolan när det behövs. I en liten organisation är informations- och beslutskedjan kort och snabb och det är lättare att vara, och känna sig delaktig.

 • Vår skoldag

  Vi har inga håltimmar och alla har rast samtidigt. Precis som på en arbetsplats. Det gör det enklare för dig att planera skolarbete och fritid.

 • Närvaro och tidspassning

  Vi förväntar oss av alla på skolan att de har hög närvaro och passar tider.

 • Sommarskola

  Om man som elev ligger efter med kurser efter avslutat läsår finns möjlighet att jobba ikapp under sommaren. Vi håller då sommarskola för de elever som behöver det.

 • Coach

  Varje elev har en egen coach, någon av lärarna på skolan. Coachen har lite extra ansvar för just den eleven och är vårdnadshavarnas kontaktperson. I början av varje läsår gör alla elever en handlingsplan där man sätter betygsmål och andra personliga mål som sedan följs upp under året av coach och elev tillsammans. Varje vecka finns schemalagda coachträffar men eleven kan vända sig till coachen när som helst för att få hjälp eller stöd med sitt skolarbete och sin framtidsplanering.