UF-företaget Picsel i startgroparna

Just nu håller årets 3:or inom grafisk design på att besluta om de ska fortsätta med det framgångsrika och motiverande UF-företaget Picsel.

Mer information kommer inom kort.

Ansvarig lärare: Rich Schreiner

Lena Lingman i TV om nollvision kring mobbning

Lena Lingman berättar i TV hur
man lyckats med sin nollvision kring mobbning

Blir man behandlad med respekt, mår man bra, utvecklas och når resultat.

Länkar till programmen:
Avsnitt 1 – http://www.ur.se/index.php/Produkter/190091-Larlabbet-Se-mobbning
Avsnitt 2 – http://www.ur.se/index.php/Produkter/190043-Larlabbet-Samverkan

Det är inte bara vår absoluta övertygelse. Vi har bevis för att det är så. Därför är vår skola helt utan mobbning.

Hur gjorde vi?
Vi hade en idé, om en kultur och en vision om vad vi ville uppnå. Det ledde till en organisation som vi förstod skulle krävas. När man jobbar så blir arbete mot mobbning en självklar del i verksamheten. Något som sitter i väggarna.

Varför lyckas vi?
Vi lyckas för att vi är tydliga, med hur det ska vara. Sedan är vi konsekventa i vårt praktiska/dagliga genomförande, för att det ska bli så. Det resulterar i en miljö där man är trygg och utvecklas.

Hur går det till?
– I alla lägen ska elever och personal på skolan känna sig motiverade och veta att schysst och respektfullt beteende belönas.

Motivations- och Ledarskapsutbildningen
genomgår alla elever och all personal deltar i den. Där lär man sig att bli medveten om sitt eget och andras beteende. Man lär sig bl.a. konflikthantering, att ta ansvar för sig själv och sitt beteende och att uppskatta och respektera olikheter.

Teambuilding – Alla årskurser från 7-Gy åker på en teamvecka med sina lärare i början på läsåret. Under hela året läggs sedan extratid på aktiviteter som bara har som mål att stärka gruppens inbördes relationer. I personalgruppen genomförs också regelbundna teambuildingövningar och aktiviteter.

Vi reagera kraftfullt och omedelbart
Mobbning ska aldrig uppstå. Därför är vi snabba, om en elev känner sig kränkt. Om en kränkning uppstår reagerar rektor kraftfullt och omedelbart. Inte dagen eller veckan efter. Signalen vi då sänder är ”den här typen av beteende är inte förenligt med skolans kultur”.

Signalfel blir det däremot om en vuxen liksom i förbifarten säger åt någon att hörru… sluta nu…

Ladda ner Nyhetsbrev 4 – ”Om mobbing i skolan”

Musikutbyte i höst planeras!

De senaste fem åren har våra elever på estetiska programmet, musik haft ett utbyte med Arlandagymnasiet. Det innebär att vi åker ner till Märsta på hösten och på våren kommer eleverna upp till oss.

Just nu planeras höstens besök där två dygn av intensivt arbete tillsammans med andra musiker motiverar till fantastiska resultat. De avslutar alltid sitt besök med en konsert tillsammans.

Ansvarig lärare: Gustaf Andersson