Hudikgymnasiet

nummer 1 på motivation

Hudikgymnasiet har funnits sedan 2006 och är alltså en relativt ung verksamhet. Vi har dock innan vi startade gymnasieskola arbetat länge med ungdomar i olika typer av verksamheter och inom huset finns en enorm kompetens och erfarenhet kring hur man gör människor motiverade och engagerade. Vi är och stolta över att ha skapat en skola där både elever och personal trivs. Det är ju enklare att göra bra ifrån sig om man samtidigt har roligt, detta är något vi tror stenhårt på!

Eleven i centrum

Vi är en förhållandevis liten skola, vår personal är mycket hängiven och ser till den enskilde elevens behov. Hos oss är respekten mellan elev och lärare ömsesidig och helt avgörande för vilka resultat vi når tillsammans. Detta innebär att kraven på varje enskild elev är höga men alla har också rätt till det stöd man behöver för att lyckas i sina studier.

Framgång för oss, är att se att du växer och når resultat. För att det ska lyckas, hjälper, stöttar och motiverar vi dig. Vi vill att du ska kunna välja det du vill göra och brinner för, när du lämnar oss efter tre år.

Här följer några specifika saker som också kommer att hjälpa dig att verkligen bli – allt det du kan och vill bli.

Våra elevers resultat och betyg

Nästan alla som tar studenten hos oss kan välja vad de vill göra efter gymnasiet. Vi ligger högt över riksgenomsnittet när det handlar om elever som går ut med grundläggande högskolebehörighet.
Vårt mål är, och kommer alltid vara, att alla elever ska gå ut med minst godkända betyg i alla kurser.

Bästa möjliga förutsättningar

Vare sig du funderar på att studera vidare på högskola, gå en yrkesutbildning, studera utomlands eller jobba en stund medan du funderar– så är det viktiga att du hittar din väg. Det gör du bäst tillsammans med oss. Vi motiverar dig så du uppnår din fulla potential, med en stark självkänsla och stort självförtroende. Så du verkligen blir – allt det du vill bli. Det är vi bäst på.

Vi vill att du verkligen går i mål

Den bästa utbildningen är en kombination av teori och hur du genomför utbildningen och går i mål. Då har du bäst förutsättningar hos oss. Vi motiverar dig som ingen annan gymnasieskola – så att du verkligen går i mål. Det är det som är skillnaden, på oss och resten!

Nummer 1 på motivation

Vår vision har alltid varit att skapa Sveriges bästa skola. En skola där både elever och personal trivs och vill skapa bra resultat, tillsammans. Bra resultat skapas ur engagemang och engagemang kommer från motivation.

Klart över genomsnittet

Vi är ett nationellt föredöme och en av Sveriges bästa skolor. Skolinspektionens rapporter 2008 och 2014 är anmärkningsfria och vi har erhållit två utmärkelser av SIQ (Swedish institute of quality) – Institutet för kvalitetsutveckling. DET motiverar!