Rektorn har ordet

När vi startade Hudikgymnasiet 2006 så sa vi att det ska ha spelat roll att ha gått på vår skola. Vi måste göra något annorlunda och bättre, annars finns det andra skolor man kan gå på. Innan vi startade skolan drev vi en utbildning för arbetslösa ungdomar som hade gått ut gymnasiet.

Vi märkte då att oavsett hur det hade gått för dem i skolan, så var de inte särskilt förberedda för livet efter skolan. Utbildningen ledde till att 9 av 10 elever gick vidare till jobb eller högre utbildning och vi fick ofta frågan: – Varför fick vi inte lära oss det här i gymnasiet? Det var fröet till Hudikgymnasiet – en skola där du utvecklas som person samtidigt som du får en gymnasieutbildning av hög kvalitet.

Vi har skapat en skola där eleverna är trygga och kan vara sig själva samtidigt som de kan utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential. Ska man förklara hur det går till så är det kort sagt, Tuff kärlek. Vi lär känna våra elever och de lär känna oss. Vi tror på dem och vi visar att vi gör det. Det gör vi genom att umgås med dem och bemöta dem respektfullt men också genom att ställa höga krav på deras beteende och på hur de sköter sin utbildning. Min bästa stund på hela året är när jag får stå på scenen framför våra studenter, se på dem och känna att de är förberedda, att de tror på sig själva och att det spelade roll att de valde Hudikgymnasiet.

Eleven i centrum

Vi är en förhållandevis liten skola, vår personal är mycket hängiven och ser till den enskilde elevens behov. Hos oss är respekten mellan elev och lärare ömsesidig och helt avgörande för vilka resultat vi når tillsammans. Detta innebär att kraven på varje enskild elev är höga men alla har också rätt till det stöd man behöver för att lyckas i sina studier.

Framgång för oss, är att se att du växer och når resultat. För att det ska lyckas, hjälper, stöttar och motiverar vi dig. Vi vill att du ska kunna välja det du vill göra och brinner för, när du lämnar oss efter tre år.

Här följer några specifika saker som också kommer att hjälpa dig att verkligen bli – allt det du kan och vill bli.

Bästa möjliga förutsättningar

Vare sig du funderar på att studera vidare på högskola, gå en yrkesutbildning, studera utomlands eller jobba en stund medan du funderar– så är det viktiga att du hittar din väg. Det gör du bäst tillsammans med oss. Vi motiverar dig så du uppnår din fulla potential, med en stark självkänsla och stort självförtroende. Så du verkligen blir – allt det du vill bli. Det är vi bäst på.

Vi vill att du verkligen går i mål

Den bästa utbildningen är en kombination av teori och hur du genomför utbildningen och går i mål. Då har du bäst förutsättningar hos oss. Vi motiverar dig som ingen annan gymnasieskola – så att du verkligen går i mål. Det är det som är skillnaden, på oss och resten!

Nummer 1 på motivation

Vår vision har alltid varit att skapa världens bästa skola. En skola där både elever och personal trivs och vill skapa bra resultat, tillsammans. Bra resultat skapas ur engagemang och engagemang kommer från motivation.