Vad tycker du är bäst på Hudikgymnasiet?

”Människorna, det vill säga både personal och elever! Den stämningen och att man får ta ansvar och sätts på prov ofta, sedan att vi får göra saker som är roliga och annorlunda. Sedan är maten bra :)” (Elevcitat).

Det är de roliga och annorlunda sakerna som vi vill att våra elever visar upp och därför har vi skapat elevsidorna. Dessa sidor fylls på och uppdateras löpande så vi hoppas att du återvänder med jämna mellanrum.

Vill du lyfta fram någon eller något så kan du maila eller prata med någon av oss på skolan!