IKT

Att vara en förebild och ligga i framkant inom olika områden är spännande och viktigt för oss. Vi vill förbereda våra elever för framtiden och en god IKT-kompentens kommer att vara ett konkurrensmedel för alla oavsett vilken bransch de väljer att arbeta inom.
Precis som på en arbetsplats får våra elever en laptop som de använder under sin skoltid. Eleverna genomgår en kurs i grundläggande IKT-kunskap och får en genomgång i de olika program och plattformar som de behöver kunna hantera i sitt skolarbete innan de får ta med sig datorn hem. Vårdnadshavare och elev skriver också tillsammans på ett kontrakt som går ut på att man ansvarar för att hantera datorn på ett säkert och etiskt sätt men också att man förstått att datorn är ett arbetsredskap som skolan tillhandahåller för att den ska hjälpa eleven att nå sina mål. När eleven avslutat sin utbildning hos oss finns möjlighet att köpa ut datorn för en mindre summa.

Lika självklart som att våra elever ska jobba digitalt är det att våra lärare använder sina datorer i undervisningen som pedagogiska verktyg. Vi jobbar digitalt i klassrummen och i våra produktionsstudios.

Plattformar och program

Alla elevdatorer är utrustade med Microsoft OFFICE.

Elever på estetiska programmet använder sig av Adobe Creative Suite, Logic och Cubase.

Skolan använder Schoolsoft som plattform för inlämning av uppgifter, individuella studieplaner, schema m.m. Vårdnadshavare har en egen inloggning där de kan gå in och kolla resultat, scheman, frånvaro m.m.

Alla elever får en egen skolmejl i Microsoft OUTLOOK.

Mål

Vårt arbete med IKT som en självklar del i utbildningen är ett led i att nå vår vision om att bli världens bästa skola. Detta genom medvetna val av användningen av IKT och genom att skapa en undervisnings miljö som är lustfylld, engagerande och motiverande.

Vi har två mål med vår IKT-satsning:

Användning av datorer och annan digital utrustning ska leda till att våra elever når ännu högre resultat i sina kurser.
Det ska också resultera i elever med en hög IKT-kompetens, vilket innebär något helt annat än att bara kunna använda datorn som kommunikations- och underhållningsverktyg.

Teknik

Våra elevdatorer är en PC men på det estetiska programmet använder vi också MAC-datorer. Detta för att man i ljud-, musik- och den grafiska branschen behöver kunna orientera sig i båda miljöerna.
Alla lärare har en egen PC eller MAC och alla klassrum är utrustade med projektor och högtalare.