IKT

Alla lärare och elever har en egen PC. Vi har fiber i huset och bra digital infrastruktur. Vi använder digitala plattformar för all kommunikation om uppgifter och resultat i skolan. Information om hur eleven ligger till i de olika kurserna finns tillgängligt för elev och vårdnadshavare hela tiden. Vi använder digitala läromedel och använder Microsofts program såsom Office 365 och Teams. På de estetiska inriktningarna har eleverna Adobes programutbud för produktion av media. Skolan har också ett antal Macdatorer då vi anser det viktigt att elever som ska arbeta inom media eller ljud och musikproduktion lär sig båda miljöerna.

Plattformar och program

Alla elevdatorer är utrustade med Microsoft Office.

Elever på estetiska programmet använder sig av bland annat Adobe Creative Suite, Logic och Cakewalk.

Skolan använder Schoolsoft och Microsoft teams som plattform för inlämning av uppgifter, individuella studieplaner, schema m.m. Vårdnadshavare har en egen inloggning där de kan gå in och kolla resultat, scheman, frånvaro m.m.

Alla elever får en egen skolmejl i Microsoft Outlook.

Mål

Vårt arbete med IKT som en självklar del i utbildningen är ett led i att nå vår vision om att bli världens bästa skola. Detta genom medvetna val av användningen av IKT och genom att skapa en undervisnings miljö som är lustfylld, engagerande och motiverande. Användning av datorer och annan digital utrustning ska leda till att våra elever når ännu högre resultat i sina kurser. Det ska också resultera i elever med en hög IKT-kompetens, vilket innebär något helt annat än att bara kunna använda datorn som kommunikations- och underhållningsverktyg.

Teknik

Våra elevdatorer är en PC men på det estetiska programmet använder vi också MAC-datorer. Detta för att man i ljud-, musik- och den grafiska branschen behöver kunna orientera sig i båda miljöerna.
Alla lärare har en egen PC eller MAC och alla klassrum är utrustade med projektor och högtalare.