Vi är nominerade till kvalitetsutmärkelsen, Svensk Kvalitet 2013

Glada Hudikgymnasiet är nominerade till Sveriges mest prestigefyllda Kvalitetsutmärkelse, Svensk Kvalitet 2013

Glada Hudikgymnasiet är nominerade till utmärkelsen Svensk Kvalité som delas ut av SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling. Redan 2009 fick skolan utmärkelsen ”Bättre Skola” som är ett samarbete mellan SIQ och Skolverket.

Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrikt kvalitetsarbete inom organisationer. Den fokuserar på att finna goda förebilder både bland privata och offentliga organisationer. Förutom Glada Hudikgymnasiet är Bäckaskolan i Gnosjö, HSB Östergötland, MTR Stockholm AB och Landstinget i Jönköpings Län, nominerade.

”De fem nominerade som nu går vidare till den slutliga utvärderingen är goda föredömen för organisationer som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Med olika bakgrund och erfarenhet visar de på vikten att arbeta med ständiga förbättringar och att alltid sätta kundernas behov i fokus”, förklarar Jerry Karlsson VD för SIQ.

Beslutet av nomineringarna grundas på utvärderingen av de skriftliga underlag som de fem organisationerna lämnat in. Efter att ha besökt respektive organisation kommer Domarkommittén presentera den slutliga utvärderingen.

”Vi är mycket glada över att ha gått vidare i utmärkelsen Svensk Kvalitè. Vi startade vår gymnasieskola 2006 för att vi ville bli världens bästa skola, något som fortfarande är vår vision. Vårt systematiska kvalitetsarbete har hjälpt oss att nå de mål vi satt upp för verksamheten – Att våra elever ska nå höga akademiska resultat och att de trivs och känner sig trygga i skolan. Vi har alltid sökt efter och välkomnat oberoende granskningar då det är bra tillfällen för oss att syna verksamheten i sömmarna och ta reda på om vi är på rätt väg mot vår vision.”
Anita Westerberg, VD för Glada Hudikgymnasiet

Domarkommittén kommer att offentliggöra namnet på mottagare av Utmärkelsen 2013 den 4 december. Utmärkelsen 2013 delas sedan ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid särskild ceremoni i början på år 2014.

Om Glada Hudikskolan och Glada Hudikgymnasiet
Glada Hudikskolan och Glada Hudikgymnasiet bygger på en idé om unga människors utveckling och en tro på framtiden. Vår vision är att skapa världens bästa skola med världens bästa lärare och elever.
Idag är vi 460 elever och närmare femtio lärare och personal. Vår gymnasieskola ett nationellt föredöme och utsedd till en av Sveriges bästa skolor genom en anmärkningsfri rapport av Skolinspektionen och SIQs utmärkelse; Bättre skola 2009.

För mer information, kontakta:
Anita Westerberg, VD, Mobil: 070 372 85 58, 0650-541 540, anita.westerberg@gladahudikgymnasiet.se

SIQ
Jerry Karlsson, Verkställande direktör Tel + 46 (0) 31 723 17 06
jk@siq.se

Till SiQs hemsida