Vi får starta ekonomiprogrammet!

Glada Hudikgymnasiet får starta ekonomiprogrammet, trots kommunens invändningar.

Skolinspektionen har beviljat Glada Hudikgymnasiet att starta Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi och juridik.

Skolinspektionen motiverar sitt beslut med: ” att etableringen inte skulle innebära några påtagligt negativa följder för Hudiksvalls Kommun.”

”Vi är glada över beslutet och att Skolinspektionen tittade på ärendet i sak och inte gått på kommunens linje.” säger Anita Westerberg, VD
”Jag tror också att våra resultat spelat en stor roll för Skolinspektionens beslut. Att vi är ett nationellt föredöme och utsedd till en av Sveriges bästa skolor genom en anmärkningsfri rapport av Skolinspektionen och SIQ.s utmärkelse; Bättre skola 2009. Det i kombination med att 97% av de som tog studenten i våras, har behörighet till högskola.” fortsätter Anita Westerberg
Glada Hudikgymnasiet kommer starta Ekonomiprogrammet hösten 2014 och ser fram emot att erbjuda ytterligare ett högskoleförberedande program, tillsammans med Estetiska och Samhällsprogrammet.

Information om Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett program för elever som är intresserad av samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Eleven får lära dig om hur människor fungerar, tänker, känner och handlar för att kunna ta bra beslut som exempelvis ekonom eller jurist. Viktiga inslag är företagsekonomi, entreprenörskap, juridik, psykologi samt ledarskap och organisation.

Utbildningen ger kunskaper om:

Hur ska samhällets resurser användas på bästa sätt?
Hur startar, driver och utvecklar man ett företag med entreprenörisk anda?
Hur styr och påverkar rättsystem och lagar företag, organisationer och privatpersoner?

Ekonomiprogrammet har två inriktningar:

Ekonomi: Inriktningen ger kunskaper om företagsekonomi, redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation. Eleven får också färdigheter i att starta och driva ett eget företag.

Juridik: Inriktningen ger kunskaper i hur det svenska rättssystemet fungerar i ett demokratiskt samhälle, hur internationella lagar kan påverka det svenska samhället. Eleven får lösa juridiska problem utifrån rättskällor och juridiska metoder.

På Glada Hudikgymnasiet kommer vår ledarskaputbildning ingå som en programfördjupning.
På skolan utbildas både elever, lärare och personal i ledarskap. Vi arbetar med vår personliga utveckling, tränar oss i att ge och ta konstruktiv feedback, lär oss att se hur en grupp utvecklas och hur vi kan leda både oss själva och gruppen framåt.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/glada-hudikgymnasiet-startar-ekonomiprogram