Vi blir Hudikgymnasiet, på gågatan – mitt i centrum

Hudikskolans grundskola behöver mer plats och Hudikgymnasiets elever har uttryckt önskemål om att gå på en skola, mer centralt. Samtidigt får vi större möjligheter till verklighetsbaserade elevprojekt i samarbete med företag och organisationer. Det är bakgrunden till att Hudikgymnasiet flyttar till centrala Hudiksvall.

Vi har under en tid sett kön till vår grundskola växa och befinner oss nu i ett skede där vi har möjlighet att hitta en positiv lösning för alla, säger rektor Lena Lingman.

Vi passar också på att byta namn till Hudikgymnasiet – detta för att förtydliga och renodla vårt varumärke och vår identitet som gymnasieskola.
Vill man söka till skolan höstterminen 2015, kan man göra det, redan nu.