Taggarkiv: Lena Lingman

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013

Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall

För 21:a året i rad delas Utmärkelsen Svensk Kvalitet ut till goda föredömen för organisationer som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. 2013 års mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall och HSB Östergötland, Linköping.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade den 3:e april ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till Glada Hudikgymnasiet som är en av de två organisationer som tilldelats utmärkelsen 2013 för sitt föredömliga kvalitetsarbete.

– Vi är både glada och stolta över att ha fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet och att kungen kommit till vår skola. Våra elever har gjort en stor insats och hjälpt till under hela besöket. Allt från att sköta garderoben, serverat under ceremonilunchen och guidat kungen på hans rundvandring här på skolan. De är verkligen stolta över sin skola, säger Anita Westerberg, vd för Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrikt kvalitetsarbete inom organisationer och fokuserar på att finna och visa upp goda förebilder både inom privat och offentlig sektor.

– Det är glädjande att en skola i år fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet och därmed är ett föredöme för systematiskt kvalitetsarbete. Jag hoppas att se många skolor som mottagare i framtiden förklarar Jerry Karlsson, vd för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

– Glada Hudikgymnasiet tog emot kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola år 2010 som är en branschutmärkelse och nu har erhållit Utmärkelsen Svensk Kvalitet, som är en jämförelse med samtliga branscher. Denna utmärkelse är för oss ett stort erkännande och jag måste tacka alla lärare och elever på Glada Hudikgymnasiet, säger en stolt Anita Westerberg, vd för Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra och genom att de deltagande verksamheterna får ett underlag till sitt förbättringsarbete

Motiveringarna från Domarkommittén
Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013

Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé, att erbjuda unga människor utbildning och utveckling så att de blir framgångsrika för resten av sitt liv. Skolan präglas av ett starkt kundorienterat arbetssätt, där elevernas (kundernas) behov, krav och önskemål ligger till grund för planering av verksamheten. Det engagerade ledarskapet, byggt på ett öppet klimat och berömmande kultur, skapar goda förutsättningar för allas delaktighet. Värderingarna och kulturen genomsyrar hela verksamheten från ledning till elev. Verksamheten är i hög grad processorienterad och det finns ett strukturerat, systematiskt och integrerat arbetssätt för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Att lära från andra organisationer är en naturlig del av arbetssättet. Kopplingarna mellan värderingar, mål, processer och resultat är tydliga. Resultaten för verksamheten är höga i jämförelse med egna målen och i flera fall i jämförelse med andra skolor. Glada Hudikgymnasiet tjänar som ett gott föredöme för systematisk kundorienterad verksamhetsutveckling och har genom sitt målmedvetna arbete med ständig förbättring av sin verksamhet, gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Presskontakt
För ytterligare information kontakta:
Anita Westerberg, VD Glada Hudikgymnasiet Tel. 0650-541 540
Jerry Karlsson, VD, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, Tel. 031-7231 06

Öppet hus – en möjlighet att lära av föredömen!

Glada Hudikgymnasiet mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013
Öppet hus – en möjlighet att lära av föredömen!

Datum: onsdagen 7 maj
Tid: Del 1: 9.30 – 11.30. Del 2: 12.15 – 14.15
Plats: Glada Hudikgymnasiet
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt
Anmälan: http://www.siq.se/Hudiksvall7maj.php

Mot världens bästa skola.
Glada Hudikgymnasiet mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet i samarbete med SIQ bjuder in till ”Öppet Hus” och kvalitetsseminarium, onsdagen den 7 maj.

Om någon hade sagt till oss när vi startade verksamheten 2006, att vi skulle bli ett nationellt föredöme och dessutom utsedda till ett av Sveriges bästa gymnasium, så skulle vi nog ha skakat på huvudet. 2009 fick vi utmärkelsen
Bättre Skola och 2013 Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Världsklass!
I utmärkelsen Svensk Kvalitet granskas verksamheter utifrån 7 huvudkriterier och 25 delkriterier där nivån bedöms på en skala från 1-7. Nivå 7 beskrivs som Världsklass och är i princip ouppnåelig.
Glada Hudikgymnasiet bedömdes ligga på nivå 7 på två delkriterier: Ledarskap för ständiga förbättringar och Medarbetarnas engagemang och delaktighet

Vår vision är att blir världens bästa skola och för oss betyder det att alltid sträva efter att bli lite bättre. Vi betraktar vår personal som den enskilt största och viktigaste resursen för vår verksamhet och det är därför extra roligt att vi når så högt på just ledarskap och att all personal på skolan får ett erkännande för sitt aldrig sinande engagemang.

Nu bjuder vi in till öppet hus där vi berättar om våra erfarenheter och hur vi arbetar med kvalité, kultur och värderingar för att nå vårt mål: Att skapa världens bästa skola med världens bästa lärare och elever. Du kommer också få svar på vad som krävs av organisationen för att ansöka om Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

För- och eftermiddagsprogram
Förmiddag 9.30 – 11.30
Vårt framgångsrecept

Introduktion av dagen
Lena Lingman, Rektor, Glada Hudikgymnasiet och
Anna de Geer, Kommunikationschef, SIQ

Utmärkelsen Svensk Kvalitet – Hur går utvärderingen till?
Anna de Geer, Kommunikationschef, SIQ

Vårt framgångsrecept – från styrdokument till kvalitetsarbete i praktiken
Lena Lingman, Rektor, Glada Hudikgymnasiet

Sambandet mellan värderingar, mål, processer och resultat
Lena Lingman, Rektor, Glada Hudikgymnasiet

Rundvandring och samtal med lärare och elever

Lunch och underhållning
Våra elever underhåller.

Eftermiddag 12.15 –14.15 Vår väg mot framgång

Vår verksamhetshandbok innehåller styrkort baserade på skolans mål och värderingar samt nationella mål och det vi själva ser som de viktigaste framgångsfaktorerna. Den ligger också till grund för all strategisk utveckling av skolan. Vi har arenor, arbetssätt och mätmetoder och genomför kontinuerliga utvärderingar och förbättringar med tydliga ansvarsfördelningar.

Under eftermiddagen fördjupar vi oss i hur vi arbetar praktiskt med utgångspunkt från vår verksamhets-handboks huvudområden:
1. Vision, mål och värderingar
2. Våra framgångsfaktorer
3. Medarbetarnas delaktighet och
engagemang
4. Våra processer från strategier till handling
5. Våra arenor var, när och hur vi möter varandra

Lena Lingman, Rektor, Glada Hudikgymnasiet

INFO
Anmälan
Du kan anmäla dig till enbart förmiddagspasset eller till hela dagen. Om du bara är med på förmiddagen så behöver du också anmäla om du vill äta lunch.
Anmäl dig på: http://www.siq.se/Hudiksvall7maj.php

För dig som reser med tåg
Tiderna passar utmärkt för dig som vill åka tåg söderifrån. Tåg avgår från Sthlm kl 06.22 och är framme i Hudiksvall kl 9.01 där en buss hämtar på stationen. Tåg avgår sedan från Hudiksvall 14.58 och är framme i Stockholm kl 17.38.

För dig som kommer med bil
Vi ligger ca 6 km utanför Hudiksvall, 200 meter från E4. Järvsöfaks väg 130, 824 94 Hudiksvall
Våra koordinater är:
RT90: X: 6852101, Y: 1569620 WGS84: Lat N 61° 46 “ 35” Lon E 17° 7” 26”, Decimal: 61.7765, 17.1241

Stanna över natten
Vi har ett avtal med Stadshotellet som ger dig ett rabatterat pris.
Du bokar på telefon 0650-150 60. Tala om att du ska till oss.

Välkommen

Årets företagare i Hudiksvall

Juryns motivering
”Hudiksvalls första och hittills enda privatskola har haft en positiv utveckling både vad det gäller antal elever och lönsamhet. Skolan har också utmärkt sig med goda resultat i jämförelse med övriga riket. Skolan har förmodligen även bidragit till att förbättra resultaten i den kommunala skolan.
Årets Företagare 2012 i Hudiksvall är Anita Westerberg & Lena Lingman – Hudik Friskoleutbildning.”

Anita Westerberg och Lena Lingman ägare till Glada Hudikskolan och Glada Hudikgymnasiet har blivit utsedda till årets företagare i Hudiksvall på Eldklotsgalan i Söderhamn nu i lördags.

”Vår vision är att skapa världens bästa skola med världens bästa lärare och elever. Det innebär att vi måste vara goda förebilder och ledare för våra elever och om vi ska vara trovärdiga, även goda förebilder som företagsledare. För allt hänger ihop” säger Anita Westerberg, VD.

Idag är Glada Hudikskolan och Glada Hudikgymnasiet en av få friskolor med elever från förskola till årskurs tre på gymnasiet, på samma adress. Skolan är ett Gasellföretag och utsedd till en av Sveriges basta skolor genom en anmärkningsfri rapport av Skolinspektionen (vilket endast fem procent av Sveriges skolor fått) och 2009 fick man SIQ utmärkelse; Bättre Skola.

”Vi är glada och stolta över de utmärkelser vi fått, men viktigast är att elever och medarbetare trivs. Det är också mycket tillfredsställande att våra elever presterar bättre än riksgenomsnittet”, säger Lena Lingman, rektor.

”Jag hoppas verkligen att priset Årets Företagare hjälper till att flytta fokus till oss mindre friskolor som företag. Istället för att allt ska handla om bonusar och vinster, stora koncerner och investmentbolag bör det handla om det lilla företaget, kvalitet och överlevnad. I vårt skolarbete styrs vi av vår värdegrund och brinner för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för lärande. I vårt företagsarbete drivs vi av skolans kvalitet och arbetsmiljöförhållande, allt för att skolan ska kunna attrahera de bästa medarbetarna och stå på en stabil grund inför framtiden”, förklarar Lena Lingman, rektor.
År 2006 startade Anita Westerberg och Lena Lingman Glada Hudikgymnasiet och 2010 öppnades grundskolan. I skolan går totalt 440 elever och är arbetsplats för cirka femtio lärare inklusive övrig skolpersonal.

”Vi är naturligtvis mycket stolta över att ha fått utmärkelsen Årets Företagare i Hudiksvall. Men det absolut viktigaste för oss och hela idén med Glada Hudikgymnasiet och Glada Hudikskolan handlar om framgångsrika och nöjda elever och medarbetare. Vi tror att man kan uppnå goda resultat om man finns i en utvecklande och kreativ miljö, där arbetsro råder och där man känner sig trygg och sedd, men det ska alltid finnas en utmaning som gör att man tar nästa steg. Det gäller även oss som företagare”, förklarar Anita Westerberg.

”Det är genom våra elevers framsteg och framgångar som vi får framgång. Det är det som ger oss energi. Och att vi känner att vi gör skillnad”, avslutar Lena Lingman.