Taggarkiv: 7 maj 2014

Öppet hus – en möjlighet att lära av föredömen!

Glada Hudikgymnasiet mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013
Öppet hus – en möjlighet att lära av föredömen!

Datum: onsdagen 7 maj
Tid: Del 1: 9.30 – 11.30. Del 2: 12.15 – 14.15
Plats: Glada Hudikgymnasiet
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt
Anmälan: http://www.siq.se/Hudiksvall7maj.php

Mot världens bästa skola.
Glada Hudikgymnasiet mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet i samarbete med SIQ bjuder in till ”Öppet Hus” och kvalitetsseminarium, onsdagen den 7 maj.

Om någon hade sagt till oss när vi startade verksamheten 2006, att vi skulle bli ett nationellt föredöme och dessutom utsedda till ett av Sveriges bästa gymnasium, så skulle vi nog ha skakat på huvudet. 2009 fick vi utmärkelsen
Bättre Skola och 2013 Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Världsklass!
I utmärkelsen Svensk Kvalitet granskas verksamheter utifrån 7 huvudkriterier och 25 delkriterier där nivån bedöms på en skala från 1-7. Nivå 7 beskrivs som Världsklass och är i princip ouppnåelig.
Glada Hudikgymnasiet bedömdes ligga på nivå 7 på två delkriterier: Ledarskap för ständiga förbättringar och Medarbetarnas engagemang och delaktighet

Vår vision är att blir världens bästa skola och för oss betyder det att alltid sträva efter att bli lite bättre. Vi betraktar vår personal som den enskilt största och viktigaste resursen för vår verksamhet och det är därför extra roligt att vi når så högt på just ledarskap och att all personal på skolan får ett erkännande för sitt aldrig sinande engagemang.

Nu bjuder vi in till öppet hus där vi berättar om våra erfarenheter och hur vi arbetar med kvalité, kultur och värderingar för att nå vårt mål: Att skapa världens bästa skola med världens bästa lärare och elever. Du kommer också få svar på vad som krävs av organisationen för att ansöka om Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

För- och eftermiddagsprogram
Förmiddag 9.30 – 11.30
Vårt framgångsrecept

Introduktion av dagen
Lena Lingman, Rektor, Glada Hudikgymnasiet och
Anna de Geer, Kommunikationschef, SIQ

Utmärkelsen Svensk Kvalitet – Hur går utvärderingen till?
Anna de Geer, Kommunikationschef, SIQ

Vårt framgångsrecept – från styrdokument till kvalitetsarbete i praktiken
Lena Lingman, Rektor, Glada Hudikgymnasiet

Sambandet mellan värderingar, mål, processer och resultat
Lena Lingman, Rektor, Glada Hudikgymnasiet

Rundvandring och samtal med lärare och elever

Lunch och underhållning
Våra elever underhåller.

Eftermiddag 12.15 –14.15 Vår väg mot framgång

Vår verksamhetshandbok innehåller styrkort baserade på skolans mål och värderingar samt nationella mål och det vi själva ser som de viktigaste framgångsfaktorerna. Den ligger också till grund för all strategisk utveckling av skolan. Vi har arenor, arbetssätt och mätmetoder och genomför kontinuerliga utvärderingar och förbättringar med tydliga ansvarsfördelningar.

Under eftermiddagen fördjupar vi oss i hur vi arbetar praktiskt med utgångspunkt från vår verksamhets-handboks huvudområden:
1. Vision, mål och värderingar
2. Våra framgångsfaktorer
3. Medarbetarnas delaktighet och
engagemang
4. Våra processer från strategier till handling
5. Våra arenor var, när och hur vi möter varandra

Lena Lingman, Rektor, Glada Hudikgymnasiet

INFO
Anmälan
Du kan anmäla dig till enbart förmiddagspasset eller till hela dagen. Om du bara är med på förmiddagen så behöver du också anmäla om du vill äta lunch.
Anmäl dig på: http://www.siq.se/Hudiksvall7maj.php

För dig som reser med tåg
Tiderna passar utmärkt för dig som vill åka tåg söderifrån. Tåg avgår från Sthlm kl 06.22 och är framme i Hudiksvall kl 9.01 där en buss hämtar på stationen. Tåg avgår sedan från Hudiksvall 14.58 och är framme i Stockholm kl 17.38.

För dig som kommer med bil
Vi ligger ca 6 km utanför Hudiksvall, 200 meter från E4. Järvsöfaks väg 130, 824 94 Hudiksvall
Våra koordinater är:
RT90: X: 6852101, Y: 1569620 WGS84: Lat N 61° 46 “ 35” Lon E 17° 7” 26”, Decimal: 61.7765, 17.1241

Stanna över natten
Vi har ett avtal med Stadshotellet som ger dig ett rabatterat pris.
Du bokar på telefon 0650-150 60. Tala om att du ska till oss.

Välkommen