Värderingar

Hudikgymnasiet – nummer 1 på motivation

Hudikgymnasiet är inte en byggnad, det är en idé om unga människors utveckling.

Vi har några grundläggande värderingar som bär upp den idén och som styr hur vi är och hur vi arbetar. Grunden är att alltid motivera. Människor är samtidigt olika. De har inte samma förutsättningar. Våra elever behöver därför motiveras på olika sätt. Att se och förstå det, är vår främsta styrka.

Det finns en enorm kraft i vår förmåga att motivera och den gör att våra elever kan uppnå sin fulla potential. Därför motiverar vi alla olika.

Bli den Du vill bli

Hos oss ska var och en kunna bli allt det man vill och har förutsättningar att bli. Vi motiverar våra elever att utmana och utveckla sig själva.

Agera och motivera

Genom vårt sätt att agera påverkar vi andra. Positivt bemötande motiverar.

Hela sanningen

Vi nämner saker vid deras rätta namn. Vi pratar inte förbi varandra med halvsagda sanningar. Att vara sann motiverar.

Handling gäller

I vår skola är det viktigaste vad du faktiskt gör. Inte vad du säger att du ska göra.