Preliminära antagningsbesked

Den 1 april skickades alla preliminära antagningsbesked ut. Har du inte fått ditt besked från oss vill vi att du hör av dig till oss via mail eller telefon.

2015-04-20 startar omvalsperioden.
Du som vill ändra i din ansökan, tag kontakt med din studie- och yrkesvägledare som kan öppna din ansökan för ändringar.

När du har ändrat din ansökan måste du komma ihåg att bekräfta ansökan, skriva under den och lämna till din studie- och yrkesvägledare.

Vill du besöka Glada Hudikgymnasiet mailar du till annica.odeving@gladahudikgymnasiet.se