Lena föreläste på rikskonferensen Bättre skola

Under tisdagen föreläste vår rektor Lena på rikskonferensen Bättre skola i Sundsvall. Konferensen anordnas av SIQ, Skolverket och Skolinspektionen m. fl. och fokuserar på kvalitetsarbete i skolan. Som vinnare av både kvalitetsutmärkelsen Bättre skola och utmärkelsen Svensk Kvalitet var vi inbjudna att föreläsa om hur vi arbetar på Glada Hudikgymnasiet för motivera våra elever och lärare att nå höga resultat i skolan.