Hela verksamheten håller Öppet Hus lördagen den 7 nov 2015 kl. 11-13

Gymnasiet håller sin information i värdshuset men det är naturligtvis öppet att besöka F-6 och 7-9´s lokaler också.

Vi erbjuder information, rundvandring i klassrum, exempel från skolarbeten, korvgrillning på gården m.m.

Hos oss kan du läsa:

Arrangörskap och Fritid
(Barn- och Fritidsprogrammet, BF)

Ekonomi eller Juridik
(Ekonomiprogrammet, EK)

Grafisk Design & Layout
(Estetiska programmet, ES)

Ljud- och Studioteknik
(Estetiska programmet, ES)

Musik
(Estetiska programmet, ES)

Beteendevetenskap
(Samhällsvetenskapsprogrammet, SA)

Varmt välkomna!