Talangtorsdag

Under hösten har våra arrangörsettor varit mycket aktiva med olika aktiviteter och arrangemang. Ett arrangemang de jobbar med är ”Talangtorsdag” där de som vill uppvisa någon talang oavsett område får delta. Scenen är värdshuset och genomförandet sker oftast under lunchrasten.

I dessa uppdrag beställs trycksaker av grafikerna som utformar affischer för intern marknadsföring.