New Generation Day

När Rotary skulle arrangera sin ”New Generation Day” kontaktades Glada Hudikgymnasiet för att se vilka möjligheter vi hade att samarbeta med dem. 

Vi tog tillfället i akt och skapade affischer, annonser, pass och bidrog med musikunderhållning samt att våra arrangörer fick hjälpa till med smyckning av lokalen.