Teater med samhällstema

Årskurs 2 fick i uppdrag att genom teater gestalta en eller flera händelser från rasismens historia. Deras uppdrag var att skapa förståelse hur det har sett ut genom historien för elever i år 7-9. De jobbade under 5 veckor att ta fram bakgrundsmaterial, gjorde undersökningar, bjöd in högstadiet, bokade lokal, skrev manus och tillverkade teatermasker.

Vi fick låna Eva Modin som startade projektet med teaterpass. Ett mycket uppskattat inslag inför slutmålet. Teatern blev väldigt uppskattad och ett snabbt beslut blev att spela upp samma teater för övriga elever i gymnasiet. Alla inriktningar arbetade inom sina fördjupningsområden för att bidra till slutresultatet.