Samhällsvetenskaps-
programmet

Inriktning beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program du väljer om du är intresserad av hur människan och samhället styrs och utvecklas i Sverige och världen och om vill ha en bred utbildning med högskolebehörighet. Vill du lära dig mer om vårt samhälle och ekonomiska system? Sätta dig in i internationella relationer och konflikthantering och utveckla dina kunskaper om vår historia och våra religioner? Här får du möjlighet att utveckla dina kunskaper om de system och de maktvillkor som styr våra olika samhällen och kulturer.