Välj oss!

Du hittar de ansökningskoder du behöver längre ner på den här sidan. När det handlar om möjligheterna att komma in på någon av våra utbildningar så gäller samma regler här som på alla gymnasieskolor, det vill säga att om fler söker än det finns platser så används betygen från 9:an som urvalsinstrument.

Ladda ned ansökan till Hudikgymnasiet (pdf)

Vill du göra omval efter kommunens sista-datum?

kontakta oss direkt:

Lena Lingman, 0650-541 530, info@hudikgymnasiet.se

Ansökningskoder
EKEkonomi
SASamhälle
ESMUSMusik
ESEST1Grafisk design & layout
ESEST2Ljud & Studioteknik
BFArrangörskap & Fritid
IMPROBFIMPRO (Arrangörskap & Fritid)

Viktiga datum

I Hudiksvalls kommun är sista ansökningsdag 16 feb. Tillhör du en annan kommun
kan detta datum vara ett annat.

Preliminärt intagningsbesked skickas till eleverna runt den 10:e april.

Slutligt intagningsbesked skickas till eleverna senast 1 juli.

Omvalsperioden – möjlighet att via nätet göra ändringsval – sker från v.17 fram till
den 18:e Maj.

Behörighet

Yrkesprogram – Arrangörskap och fritid (BF)

För att söka vårt yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Högskoleförberedande program – Samhällsvetenskaps-, ekonomi- och estetiska programmet.

För att söka våra högskoleförberedande program, krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.

IMPRO – Programinriktat individuellt val

På skolan finns ett begränsat antal IMPRO-platser på programmet Arrangörskap och fritid. För att antas krävs att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Om du antas som IMPRO-elev till Hudikgymnasiet innebär det att du läser upp det ämne som fattas samtidigt som du deltar i programmet med alla andra elever. Det är alltså en chans att genomföra gymnasiet på tre år för de elever som bara saknar betyg i ett ämne för att vara behörig.

Undantag från krav på godkänt betyg i Engelska

Det finns ett undantag för behörighet till högskoleförberedande och yrkesförberedande program där eleven inte har minst betyg E i Engelska. För att undantag ska gälla ska eleven inte ha haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av sin grundskoletid. I propositionen om en ny skollag anges att detta kan vara elever som nyligen anlänt till Sverige från ett land där engelska inte förekommit i skolundervisningen i någon större utsträckning men det kan också avse elever som av andra skäl inte kunnat delta i engelskundervisning i Sverige eller utomlands. Villkoret är dock att eleven bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.