Corona

På den här sidan finns Hudikgymnasiets riktlinjer och övrig information som gäller under tiden för coronavirusets spridning och påverkan.

[senast uppdaterad 2020-06-25, klockan 11.00]

Vi följer utvecklingen via våra myndigheter angående coronaviruset och vårt förhållningssätt är att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger.

Undervisning

[Kommer att uppdateras i augusti inför höstterminen]
Regeringen rekommenderar att all undervisning i gymnasieskolor, vuxenutbildningar och universitet ska bedrivas på distans. På Hudikgymnasiet innebär det att alla elever från och med onsdag 18:e mars studerar på distans. Från och med torsdag 19:e mars hålles undervisningen via digitala klassrum.

Det innebär att
– alla elever ska finnas tillgängliga framför sina datorer mellan 8.55 – 15.10.
– alla elever uppmanas att bevaka informationen på Schoolsoft och mail löpande och kontakta lärare eller coach om frågor uppstår.
– elever sjukanmäler sig som vanligt till 0650-541530 mellan 8.00 – 8.55. Alla andra som vi får kontakt med digitalt blir registrerade som närvarande och övriga som ogiltigt frånvarande.

Allmänna riktlinjer

För att minimera risken för smitta uppmanas alla barn, elever och medarbetare med symtom, även lindriga, att stanna hemma även under perioden för distansundervisning och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
Varje elev/vårdnadshavare har ett ansvar att följa de allmänna rekommendationerna som finns för att minimera risken för smittspridning:  att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om man upplever symtom.

Svar på många frågor om coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan också ringa 11313, det nationella informationsnumret. Tror du att du kan ha smittats och visar symtom, ring sjukvårdsrådgivningen 1177 innan du fysiskt söker hjälp.

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med Hudikgymnasiet angående coronaviruset kontaktar du rektor Lena Lingman på 070-252 48 39

Nyttiga länkar:
Folkhälsomyndigheten
EU:s smittskyddsmyndighet
VärldshälsoorganisationenWHO
1177 vårdguiden
Krisinformation
MSB
Skolverket
UD reseinformation
Hudiksvalls kommun