Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Väljer du det här programmet har du en god grund för att arbeta inom många olika branscher. Dina framtida yrken kan exempelvis vara psykolog, lärare, journalist, polis, kurator, statsvetare, personalvetare m.m.

På Samhällsvetenskapsprogrammet samverkar gymnasiegemensamma ämnen och  övriga ämnen för att utveckla den kombination av kompetenser som studier på högskolan och arbetslivet kräver. Vi kombinerar teoretiska studier med praktiska och verklighetsbaserade projekt där du får testa dina nya kunskaper i skarpt läge.

Exempel på yrken

Psykolog, Journalist, Lärare, Polis, Kurator, Beteendevetare, Personalvetare, Statsvetare

Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, genus, historia, miljö och etik. Du får en spännande, tankeväckande och kreativ utbildning inriktad på samhällsfrågor. Du får träna på att uttrycka åsikter i tal och skrift. Du får diskutera och analysera olika problem för att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande.

Inriktningen Beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och beteende i olika sammanhang och situationer. Du får kunskaper om och praktisk erfarenhet av lärande, ledarskap och kommunikation. Inriktningen ger dig en bra grund att stå på om du vill fördjupa din förståelse för vad som kan ligga bakom människors beteende, som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. I utbildningen får du också utveckla din förmåga att kommunicera med hjälp av varierande och ämnesöverskridande redovisningsformer.

Motivations & ledarskapsutbildningen

Alla elever på Hudikgymnasiet genomgår vår Motivations & ledarskapsutbildning. När du tagit studenten hos oss kommer du därför att ha kunskaper med dig som ger ett försprång i arbetslivet. I utbildningen lär du dig om konflikthantering, grupprocesser, om att ge och ta konstruktiv feedback, hur man motiverar sig själv och andra och mycket annat. Genom Motivations & ledarskapsutbildningen får du en ökad förmåga att förstå dig själv och din omgivning. Unika kunskaper som kommer att göra dig till bra ledare för dig själva och för andra.

På Samhällsvetenskapsprogrammet ingår Motivations & ledarskapsutbildningen i kurser som Ledarskap och organisation, Sociologi, Kommunikation och Psykologi.

Nytt för hösten 2019!

Detta program kan du kombinera med vårt nya upplägg Idrottspecialisering. Upplägget innebär att du läser kurserna  Idrottsspecialisering 1 och 2 som individuellt val och inom din idrott. I praktiken betyder det att ett antal timmar i veckan av lektionstid läggs på träning i din idrott under hela din gymnasietid. Hör av dig till oss för att få veta mer!