BUSS

Busskort
Ditt busskort beviljas och bekostas av din hemkommun till och med vårterminen det år man fyller 20 år. Det kan finnas särskilda undantag.