Arrangörskap och fritid

Barn- och fritidsprogrammet

Väljer du Arrangörskap och fritid har du en god grund för att arbeta professionellt med upplevelser, arrangemang och events men också med skola, omsorg och friskvård. Dina framtida yrken kan exempelvis vara arrangör, eventkoordinator, projektledare, idrottsplatspersonal, aktivitets- eller idrottsledare, lärare, barn- och ungdomsledare m.m. eller varför inte starta eget företag?

På Arrangörskap och fritid fokuserar vi på organisations- och ledarprocesser där du får kunskaper om och praktiska erfarenheter av att planera och genomföra olika typer av arrangemang såsom sport-, musik-, kulturarrangemang och konferenser. Utbildningen ger även kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Det är ett yrkesförberedande program som vi har anpassat med kurser som gör att du även här kan bli behörig till vidare studier på högskola.

Exempel på yrken

Arrangör, Eventkoordinator, Projektledare, Idrottsplatspersonal, Aktivitetsledare, Barn- och ungdomsledare, Idrottsledare, Lärare, Hälsopedagog, Guide, Konferensvärd

15 veckors praktik

Ett viktigt inslag i utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet – APL. Det betyder att du under 15 veckor kommer att praktisera på en eller flera arbetsplatser. Det kommer att utveckla dina yrkeskunskaper och du får en inblick i den bransch du har valt. Det är bra för att skapa kontakter och nätverka inom yrket samtidigt som du får testa dina kunskaper.

Motivations & ledarskapsutbildningen

Alla elever på Hudikgymnasiet genomgår vår Motivations & ledarskapsutbildning. När du tagit studenten hos oss kommer du därför att ha kunskaper med dig som ger ett försprång i arbetslivet. I utbildningen lär du dig om konflikthantering, grupprocesser, om att ge och ta konstruktiv feedback, hur man motiverar sig själv och andra och mycket annat. Genom Motivations & ledarskapsutbildningen får du en ökad förmåga att förstå dig själv och din omgivning. Unika kunskaper som kommer att göra dig till bra ledare för dig själva och för andra.

På programmet Arrangörskap och fritid ingår Motivations & ledarskapsutbildningen i kurser som Pedagogiskt ledarskap, Kommunikation och Psykologi.

Nytt för hösten 2019!

Detta program kan du kombinera med vårt nya upplägg Idrottspecialisering. Upplägget innebär att du läser kurserna  Idrottsspecialisering 1 och 2 som individuellt val och inom din idrott. I praktiken betyder det att ett antal timmar i veckan av lektionstid läggs på träning i din idrott under hela din gymnasietid. Hör av dig till oss för att få veta mer!